HagebyHAGEBYKYRKAN


En förstudie för en församlingsplantering startades 2010, genom Svenska Missionskyrkans distrikt.

Rickard Lundgren och Anton Karlsson anställdes för att på plats gräva, plantera, vattna...


2013 kom Mario Marquez Sevilla och bosatte sig i Hageby, tillsammans med hustrun Eva, och anställdes som församlingsplanteringens pionjärpastor.


Under åren som följde satsades mycket med stöd från olika evangelisationsteam, som hjälptes åt att nå människorna i Hageby och att hålla möten varje vecka. Hagebykyrkan startade även upp flera hemgrupper.


Den 1 april 2020 slogs så äntligen dörrarna upp för den nybildade församlingen - HAGEBYKYRKAN - tillhörande Equmeniakyrkans samfund.


Vidablickskyrkan har sedan 2010 fungerat som moderförsamling och stöttat med bön och arbete, bl a i ledningsgruppen.


Nu har navelsträngen klippts men vi finns med i fortsatt bön och stöttning, där så behövs.
Läs mer på www.hagebykyrkan.com