Bön

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. (Matt 7:7-8)

 

Tisdagsbön


Tisdagskvällar kl 18:00 .


Ibland följer vi en struktur från de olika delarna i Herrens bön, ibland sker bönen på andra sätt - exempelvis genom att vi börjar med att vara tysta för att försöka lyssna in vad den Heliga Anden vill att vi ska be för. Ibland varvar vi med att sjunga något.


Fredagsbön


Fredagar  november-mars kl 10-11 

               april  -  oktober kl 9-10.


Någon person brukar hålla i en kort inledning. Sedan brukar det ges möjlighet till att tacka Gud för det man är tacksam för och att be för det man har på hjärtat.
Frågor? Hör av dig till Lena Norberg. 

Här kan du berätta om det du vill ha hjälp i bön med.

Vill du ha hjälp i bön?


I formuläret här kan du skriva in om du vill att vi ska hjälpa dig att be för något. Din hälsning kommer till pastor i Vidablickskyrkan och ansvarig för fredagsbönen. Vi kommer att be för det du önskar när vi mottar din hälsning samt under bönen kommande fredag.


Det är valfritt att fylla i namn och kontaktuppgifter, du kan vara anonym. Men vill du att vi kontaktar dig fyller du i namn, telefonnummer och mailadress. Församlingens pastor erbjuder enskilda samtal och har tystnadsplikt. Hör gärna av dig så bestämmer vi en tid!

 
 
 
 
 

* = obligatoriskt