Visionen

Visionen:                                                                                                           


Vidablickskyrkans församling
vill utifrån bibelordet Sakarja 4:6 


"Inte genom någon människas styrka
eller kraft ska det ske,
utan genom min Ande,
säger Herren."


...vara en tjänande och utåtriktad gemenskap

med Jesus Kristus som centrum

där alla blir sedda, hörda och växer i tro på Gud och som människor.